فروش اینترنتی
 • نشانی
  مازندران - جاده بابل به بابلسر، هادی شهر، کیلومتر 7
 • تلفن
  ۰۱۱-۳۵۰۵ (داخلی ۵)
 • ساعات کار
  شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۹ - ۲۴ | جمعه از ساعت ۱۰ - ۲۴
فروشگاه مرکزی
 • نشانی
  مازندران - جاده بابل به بابلسر، هادی شهر، کیلومتر 7
 • تلفن
  ۰۱۱-۳۵۰۵ (داخلی ۵)
 • ساعات کار
  شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۹ - ۲۴ | جمعه از ساعت ۱۰ - ۲۴
شعبه فروشگاه تهران
 • نشانی
  تهران - کیلومتر ۱۵ بزرگراه شهید لشکری (جاده مخصوص کرج)، نبش خیابان ۵۲
 • تلفن
  ۰۱۱-۳۵۰۵ (داخلی ۳)
 • ساعات کار
  شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۹ - ۲۲ | جمعه از ساعت ۱۰ - ۲۲
شعبه فروشگاه بابلسر
 • نشانی
  مازندران - بابلسر، هادی شهر، کیلومتر ۸ جاده بابل به بابلسر
 • تلفن
  ۰۱۱-۳۵۰۵ (داخلی ۴)
 • ساعات کار
  شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۹ - ۲۲ | جمعه از ساعت ۱۰ - ۲۲
شعبه فروشگاه نور
 • نشانی
  مازندران - نور، کیلومتر ۵ جاده ایزدشهر به نور، روبروی جنگل نور
 • تلفن
  ۰۱۱-۳۵۰۵ (داخلی ۶)
 • ساعات کار
  شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۹ - ۲۲ | جمعه از ساعت ۱۰ - ۲۲